Meniu
Coșul tău

Politica De ConfidențialitatePOLITICA DE CONFIDENȚIALITATE


În Magazinul Online www.coffeeshop.mdGeneralități


Magazinul-online www.coffeeshop.md (în continuare „site”), este o platformă electronică dedicată comerțului de cafea și produse conexe. Ne bucurăm de încrederea clienților și partenerilor din toate regiunile țării și din afara acesteia.

Acest site aparține companiei COFFEESHOP SRL (IDNO 1015600003404), cu sediul în Mun. Chișinău, str.Petricani 88/8.

Prin utilizarea site-ului www.coffeeshop.md dvs acceptați Acordul de Confidențialitate a Datelor, prezentat în continuare.

Acest document se referă la colectarea şi utilizarea informațiilor personale pe care le colecatăm de la vizitatori, clienți și parteneri în mod direct sau indirect.

COFFEESHOP SRL este conștientă de importanța protejării informațiilor preluate de la Dumneavoastră, iar acordul de față stipulează modul în care utilizăm aceste date.

De asemenea, recomandările Dumneavoastră sunt şi vor fi mereu binevenite – vă rugăm (şi vămulţumim anticipat) să utilizaţi cu încredere adresa [email protected] pentru a ne trimite idei, sugestii, păreri sau reclamaţii.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări sau actualizări asupra prevederilor prezentului Acord de confidențialitate, fără o înștiințare prealabilă, dar cu posibilitatea accesării prezentului acord după fiecare modificare sau actualizare.


Modificări aduse Politicii de Confidențialitate


Dacă decidem să modificăm politica de confidențialitate, vom posta aceste schimbări pe această pagină și/sau vom actualiza data de modificare a Politicii de Confidențialitate de mai jos.

Politica deconfidențialitate a fost ultima oară modificată la data de 04.10.2019.


Termeni și Condiții


De asemenea, vă rugăm să vizitați și secțiunea privind Termenii și Condițiile, care stabilesc utilizarea, declinările, și limitările de răspundere, care guvernează utilizarea website-ului nostru la:

https://www.coffeeshop.md/termeni-si-conditii


Ce informații colectăm?

Colectăm informații de la Dumneavoastră, atunci când vă înregistrați pe site-ul nostru, când vă abonați la newsletter sau când completați un formular de comandă.

Atunci când faceți o comandă sau când vă înregistrați pe site-ul nostru, după cum considerați adecvat, vi se poate solicita să vă menționați: numele, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon sau informații despre cardul de credit. Puteți, totuși, să intrați pe site-ul nostru, anonim.


Preluarea datelor

În cazul în care doriți să beneficiați de procurarea produselor oferite prin intermediul site-ului - va fi nevoie să ne furnizaţi informaţii personale.

www.coffeeshop.md se obligă să nu divulge datele personale către persoane sau companii terțe, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația Republicii Moldova.

Datele sunt preluate doar în cazul când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză transmiterea acestora către noi. Paginile din cadrul site-ului unde este nevoie de aceste informaţii conţin o legătură către documentul de faţă, pentru a puteafi analizat, în caz de necesitate.


Utilizarea datelor

Informaţiile confidenţiale preluate de pe site sunt folosite numai în sensul utilizării cu succes a serviciilor oferite, dar şi pentru a lua legătură cu Dumneavoastră în caz de necesitate.

În plus, vor putea fi folosite pentru a vă prezenta noi oportunităţi, oferte sau alte informaţii.


Dezvăluirea datelor colectate

Vă asigurăm, că fără acordul Dumneavoastră COFFEESHOP SRL nu va divulga unei terţe persoane informaţiile preluate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, atunci, când transmiterea acestor date este absolut necesară.

Dumneavoastră sunteţi responsabil(ă) de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor personale, inclusiv de utilizarea cu grijă a datelor folosite pentru autentificarea Dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea acestor date se face cu sau fără voia Dumneavoastră.

Angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.

Din păcate niciun transfer de date prin Internet nu este garantat ca fiind în întregime sigur. Totuşi, vom lua toate măsurile rezonabile pentru ca siguranţa informaţiilor Dumneavoastră personale să rămână intactă.


Cookies

Fişierele Cookies sunt transmise de către un site web către discul rigid al vizitatorului, cu scopul stocării anumitor informaţii. Cookies reprezintă un standard industrial şi sunt utilizate pe larg de majoritatea site-urilor web, inclusiv de al nostru (în sensul simplificării accesului unui utilizator la site). Această tehnologie permite adaptarea conţinutului prezentat pe site la necesităţile Dumneavoastră. Totuşi, dacă nu doriţi colectarea datelor prin intermediul fişierelor Cookies, aveţi posibilitatea să dezactivaţi această tehnologie în browserul Dumneavoastră. Reţineţi, însă, că fişierele Cookies ar putea fi necesare pentru furnizarea anumitor facilităţi ale serviciilor.


Folosim cookies?

Da (Cookies sunt fișiere mici pe care un site sau furnizorul de servicii al acestora le transferă la hard drive-ul care aparține computerului Dumneavoastră, prin Web-browser (dacă permiteți acest lucru) care permite site-urilor sau sistemelor furnizorilor de servicii să vă recunoască browser-ul și să capteze și să-și amintească anumite informații.


Accesul la date

Vă asigurăm, că luăm toate măsurile rezonabile pentru protecţia datelor personale ale Dumneavoastră, dar şi pentru menţinerea lor într-o stare corectă şi actuală. În eventualitatea în care veţi descoperi informaţii incorecte despre Dumneavoastră– vă rugăm (şi vă mulţumim anticipat) să ne contactaţi pentru a efectua modificările necesare.

În plus - angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.

Acordul de faţă este încheiat între Dumneavoastră şi COFFEESHOP SRL. El reglementează modul de utilizare de către Dumneavoastră a (serviciilor oferite prin intermediul) site-ului www.coffeeshop.md, având prioritate în faţa oricărui acord precedent dintre Dumneavoastră şi COFFEESHOP SRL.


Dezvăluim informații către părți terțe?

Nu vindem, tranzacționăm, nici nu transferăm în alt fel către terțe părți informațiile Dumneavoastră personale. Aici nu sunt incluse terțele părți de încredere care ne asistă la funcționarea web-site-ului nostru, care conduc activitatea de business, sau care vă oferă servicii, atâta timp cât acele părți sunt de acord să păstreze acele informații confidențiale. Vă putem elibera informațiile atunci când considerăm că acest lucru este adecvat pentru a respecta legea, pentru a aplica politicile noastre de pe site, sau pentru a proteja drepturile noastre sau alte drepturi, proprietatea sau siguranța.


Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

Utilizam datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

- marketing, promovare, reclamă, publicitate, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor;

- gestionarea relațiilor cu clienții;

- comunicarea comercială cu clienții prin orice mijloc de comunicare;

- arhivare, scopuri statistice;

- soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale etc;


Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, eventual: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozițieși procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a vă retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată COFFEESHOP SRL, încondițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către COFFEESHOPSRL, sa facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dumneavoastră particulară, cu excepția cazurilor în care COFFEESHOP SRL demonstrează, că are motive legitime și imperioase, care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificată, COFFEESHOP SRL este îndreptățita să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat cunoștință și înțelegeți faptul, că datele cu caracter personal furnizate către COFFEESHOP SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de COFFEESHOP SRL și/sau derularea activității comerciale / contractuale.


Respectarea Legii privind Protecția Confidențialității Online

Ca și parte din Legea privind Protecția Confidențialității Online, toți utilizatorii site-ului nostru pot face modificări aduse informațiilor pe care le dețin, oricând, prin logarea în “My account”.


Politica de Confidențialitate Online

Această politică de confidențialitate online se aplică doar pentru informațiile colectate prin website-ul nostru și nu informațiilor colectate offline.


Cum vă protejăm informațiile?

Oferim utilizarea unui server securizat. Toate informațiile furnizate sensibile / privitoare la credit se transmit prin tehnologia Secure Socket Layer (SSL) și sunt apoi încriptate în baza de date pentru plată, doar pentru a putea fi accesibile celor autorizați cu dreptul de acces special la asemenea sisteme și cărora li se solicită să păstreze confidențiale informațiile.

După o tranzacție, informațiile private care vă aparțin (carduri de credit, numere de telon, adrese de livrare, financiară, etc.) nu vor fi stocate pe serverul nostru.


Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: [email protected] sau la următoarea adresa de corespondență: COFFEESHOP SRL mun. Chișinău, str.Petricani 88/8, MD-2059.


Contactați-ne

Dacă aveți întrebări care privesc prezenta politică de confidențialitate, ne puteți contacta prin utilizarea de informații de mai jos:


COFFEESHOP SRL

Oficiu: Petricani 88/8

Telefon: 061151865

Mail: [email protected], [email protected]

https://www.coffeeshop.md/contact-us